Antrepo Kamera Sistemi İçin Beklenen Yazı Geldi

Antrepo Kamera Sistemleri hakkında oluşan tereddütler 23.01.2015 tarihinde yayınlanan 14117770/131.99 saylı yazı ile açıklığa kavuştu. 

Kısaca daha önce ses algılama, ısı algılama vs. şeklinde bildirilen özelliklerin pek çok kamera sisteminde bulunan sabotaj algılama olarak algılanması gerektiği net olarak belirtilmiş olduğundan. Antrepolar rahat bir nefes alabilecek. 

Ayrıca kayıt kalitesi ile alakalı olarak 1080P 15 FPS ve 720P 10 FPS ibareleri ile kesin bir kayıt kalitesi ve disk sayısı karmaşasını da ortadan kalkmış durumda.

Yazının tam metnini sizlerle paylaşıyoruz. 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 14117770/131.99

Konu : Antrepolara Kurulacak Kamera Sistemleri

DAĞITIM

Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca,

antrepolarda EK-81/B’de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması gerekmekte

olup, Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi için aşağıda belirtilen hususlara

dikkat edilmesi ve söz konusu hususların antrepo işleticilerine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu ekte aranan şartların kamera ve bileşenleri ile sağlanması

mümkün bulunmaktadır. 

1- Aynı antrepoda, yirmidört saat aralıksız kayıt yapan ve/veya harekete duyarlı kamera

kullanılabilir. 

2- Antrepo giriş-çıkış yerlerinde, eşya giriş-çıkış yerlerinde, eşya muayene ve elleçleme

alanlarında konumlandırılacak kameralar en az 1080P çözünürlükte olmalı, büyük depolama

kapasitesi gerektirmesi halinde bu kameralar saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü

sağlamalıdır. 

3- Antreponun diğer kısımlarını genel olarak izleyecek şekilde kameralar konumlandırılmalı

ve bu kameralar en az 720P çözünürlükte olmalı, büyük depolama kapasitesi gerektirmesi

halinde saniyede en az 10 resim/kare (fps) görüntü sağlamalı ve açık alanlarda kör nokta

kalmamalıdır. 

4- Kamera kayıtları harddisk, dvd, cd, bulut depolama ve benzeri şekilde depolanmalı ve

görüntülerin bozulmaması için en az RAID5 veya RAID6 sistemleri bulunmalıdır.

5- Kameralar, karanlık veya ışığın az olduğu ortamlarda da net görüntü alabilmeli ve mekanik

IR Cut filtreye sahip olmalıdır. 

6- IP kameraların kullanılması esas olmakla birlikte aranan şartları taşıması kaydıyla

halihazırda antrepoda kullanılmakta olan analog kameralar (D1) da kabul edilir. 

7- Eşya giriş-çıkış yerlerini gösteren kameraların üzerindeki veya entegre IR LED’ler en az 30

metrelik gece görüş mesafesine sahip olmalıdır. 

8- Kamera sistemindeki “darbe algılama, ısı artışı algılama, ses artışı algılama” ifadeleri

“sabotaj algılama” özelliği olarak değerlendirilmelidir. 

9- Kameralarda (kamera sistemi dahil) değişiklik olması, hata vermesi, müdahale edilmesi

veya sabotaj olması hallerinde, sistem, gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili

personele (memur, YGM, YGM çalışanı gibi) elektronik posta yolu ile uyarı vermelidir. 

10- Kameralar en fazla 1/2,5” (bir bölü iki virgül beş inç) CMOS’a sahip olmalıdır (daha

geniş açılı lensler de kabul edilebilir). 

11- Kameraların ışık hassasiyeti gündüz en az F1.2, Örtücü Hızı 1/30 saniye, 50IRE’de 0,3

(sıfır virgül üç) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olmalıdır. 

12- Kameraların ışık hassasiyeti gece en az F1.2, Örtücü Hızı 1/30 saniye, 50IRE’de 0,05

(sıfır virgül sıfır beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olmalıdır. 

13- Ağ bağlantısı kesildiğinde üzerine kayıt yapılabilmesi için kamerada en az 64 GB hafıza

kartı olmalıdır. 

14- Kameranın geniş dinamik aralığı (WDR) en az 60dB olmalıdır. 

15- Kameralar 3 boyutlu gürültü azaltma özelliğini desteklemelidir. 

16- Kameralar veya kayıt sistemlerinin; IPv4′de TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, POP3, NTP,

DNS, FTP, ARP, DHCP, RTSP, ONVIF (TAM ÜYE) ve IPv6′da TCP/IP, UDP, HTTP, FTP,

SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NTP, SMTP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine entegre

desteği olmalıdır. 

17- Akaryakıt antrepolarında sayaç sisteminin kurulacağı yerlere de kamera kurulmalıdır. 

18- Yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca

uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve

yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımı aynı üreticiye ait olmalıdır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.


© Copyright 2014. Gebze Güvenlik Kamerası. Antrepo Kamera Sistemi . IP Kamera Sistemi | Gebze Güvenlik Kamerası Bir Prosmart Teknoloji Kuruluşudur. Prosmart Teknoloji